Budsjett

Det viktigste du må gjøre når du tar opp et lån er at du faktisk kan ta det opp. Du må rett og seltt vite om du kan betjene lånet. Sett opp et budsjett før du søker og husk at du stresstester din økonomi. Din privatøkonomi må tale alle lån og den må tåle en økning i prosent på alle lån. Sett derfor opp tall som viser hvor mye du må betale om renten går opp med 5%. Deretter sjekker du om du har råd til denne økningen. Du må da kunne vite hvor mye mer penger du må tjene for å betjene lånet. Har du ikke mulighet til å gjøre dette vil det påvirke din økonomi. Budsjett løser alle slike problemer og gjør det på aller beste måte. En av de som trenger å få til en kontroll av økonomi er deg og meg.

Sammenligningstjeneste

You May Also Like